Pani učiteľka
Demokratická strana 26. januára 2021

K platom učiteľov

Českí poslanci schválili úpravu, podľa ktorej by mohol byť pomer učiteľských platov k priemernej mzde stanovený zákonom na 130 percent priemernej mzdy.

Demokratická strana považuje za užitočné, aby aj u nás boli priemerné platy učiteľov naviazané na priemernú mzdu v hospodárstve, napríklad na úroveň 130%.

Ohodnotenie učiteľov by bolo adekvátne ich postaveniu a nebol by dôvod s každým rokovaním o ich navýšení vyvolávať vášne v spoločnosti. Ak môžu byť na priemernú mzdu naviazané poslanecké platy, je morálnou povinnosťou štátu, urobiť tak aj v prípade učiteľov.