Tlačové oddelenie 24. januára 2020

Demokratická strana: Obraciame sa na Ústavný súd v prípade chybných hlasovacích lístkov

Demokratická žiada o okamžitú nápravu v prípade chybne zaslaných hlasovacích lístkov. V piatok uplynie zákonom stanovená lehota 35 dní na odoslanie kompletných hlasovacích hárkov. „V prípade, že príslušné obecné a mestské úrady a ministerstvo vnútra nestihnú zrealizovať zaslanie hárkov občanom ešte raz a poriadne, budeme žiadať o vyhlásenie nových a naozaj slobodných, opakujem slobodných volieb pre občanov Slovenskej republiky,“ vyhlásila poslankyňa NR SR Natália Blahová.

Demokratická strana podáva trestné oznámenie vo veci marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. „Žiadame Ústavný súd SR o stanovisko ku platnosti parlamentných volieb, ktoré už zo zahraničia prebiehajú. V prípade, že voliči, ktorí už poštou hlasovali či zo zahraničia alebo doma a boli vo svojom výbere politických strán obmedzení, žiadame, aby boli Ústavným súdom SR voľby vyhlásené za neplatné,“ uviedla N. Blahová.

Poslanec NR SR Ľubomír Galko považuje najbližšie parlamentné voľby za najdôležitejšie od roku 1989. „Obraciam sa na všetkých občanov bez ohľadu na to, akým spôsobom a kde budú voliť, aby nám poskytli akúkoľvek informáciu v prípade, že ich volebné právo bolo alebo je spochybnené. Chcem vám prisľúbiť, že tak ako sme počas uplynulých štyroch rokov stáli na strane všetkých slušných ľudí na Slovensku, tak ani jeden jediný človek nebude vo svojej slobodnej voľbe nijakým spôsobom obmedzený.“ Opozičného poslanca Galka zároveň pobúrila informácia, že volebné lístky balili aktivační pracovníci.

Téme je venovaná 2. časť tlačovej besedy: