SNP
Demokratická strana 29. augusta 2022

Byť na správnej strane

Možno sa vám už niekedy v živote stalo, že ste videli na vlastné oči páchať zlo. Možno ste v tom okamihu boli postavení pred kardinálnu voľbu. Viedli z nej dve cesty. Na jednu vás navádzalo vnútorné presvedčenie, hodnoty a princípy. Na tú druhú tri opice – nevidím zlo, nepočujem zlo, nehovorím o zle.

Prvá cesta je nepohodlná, plná nástrah, príkorí a boja. Tá druhá je komfortná, ale ísť ňou znamená, stratiť sám seba.

Väčšina z nás vyrastala a zrela v mieri. Nevieme si predstaviť skutočne boľavé voľby, ktoré sa týkajú života a smrti. Vojna je jeden veľký bordel. Nezávisle od toho, čo vám budú chcieť nahovoriť, je to nepredvídateľná tragédia. Stratégie sú len zamýšľané kroky, ktoré druhá strana marí. Je to permanentná improvizácia.

Svetová vojna je absolútny guláš. Lebo sú do nej zaangažované mnohé štáty a ich obyvatelia. Aj my sme na povrchu boli klérofašistickým štátom vedením prohitlerovským farárom, ktorý predával svojich občanov za pár strieborných. No pod povrchom tlela nespokojnosť a rozhorela sa v Slovenskom národnom povstaní.

SNP nebolo žiadnym verejným vyhlásením, tlačovkou, či deklaráciou o tom, že my sme vlastne demokrati, nie fašisti. 29. august bol štartom k množstvu vojenských operácií na zastavenie hitlerovských vojsk. Naše kroky ich prekvapili a spomalili. 13 000 padlých. Toľko životov, toľko presvedčených. Toľko hrdinov. In memoriam.

Po potlačení povstania zostali desiatky aktívnych partizánskych skupín. Fašistom sa nepodarilo zlikvidovať hnutie odporu. Partizánske jednotky sa zachytili v horských oblastiach po celej krajine a neustále pôsobili v nemeckom tyle ťažkosti. Nacistické velenie sa na potlačenie partizánskej vojny rozhodlo použiť všetky dostupné opatrenia. Medzi najbrutálnejšie praktiky patrili odvetné akcie proti podhorským dedinám, ktoré podporovali partizánov. Pri väčšine týchto akcií umierali civilisti. Nemecké jednotky spolu so slovenskými kolaborantmi vypálili 95 slovenských obcí.

Demokratická strana vznikla zjednotením občianskych odbojových skupín v Slovenskom národnom povstaní. Preto je dnešok našou pripomienkou toho, že stáť na strane svojho svedomia znamená nezaprieť seba, nezaprieť hodnoty, nezaprieť svoju vlasť.