Zločiny komunizmu
Demokratická strana 2. februára 2021

O nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému

Demokratická strana si dnes pripomína 25 rokov od okamihu, keď NR SR schválila zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.

Aj v kontexte dnešných dní treba mať stále na pamäti, ako komunistický režim a tí, ktorí ho aktívne presadzovali, konali, že potierali ľudské práva a aké mocenské nástroje perzekúcie voči občanom Československa režim používal:

 1. popravoval, vraždil a väznil občanov vo väzniciach a táboroch nútených prác, pri vyšetrovaní a v dobe väznenia používal brutálne metódy vrátane fyzického mučenia a psychického mučenia a vystavovania neľudským útrapám,
 2. zraňoval a usmrcoval občanov pri pokusoch o útek do cudziny,
 3. násilne zadržoval predstaviteľov, členov cirkví alebo náboženských spoločností v sústreďovacích táboroch alebo im inak obmedzil ich osobnú slobodu alebo majetkovú slobodu,
 4. násilne vysťahoval občanov v akcii B podľa osobitného predpisu,
 5. zabraňoval občanom v práve slobodne vycestovať do zahraničia a taktiež vrátiť sa späť do svojej vlasti,
 6. zneužíval občanov na výkon vojenskej služby v Pomocných technických práporoch na neobmedzenú dobu,
 7. zbavoval občanov svojvoľne majetku a porušoval ich vlastnícke práva,
 8. znemožňoval vybraným občanom výkon ich zamestnania, povolania alebo funkcie, ako aj dosiahnutie vyššieho vzdelania alebo odborného vzdelania,
 9. na dosiahnutie svojich cieľov neváhal páchať zločiny, umožňoval ich beztrestné páchanie a poskytoval neoprávnené výhody a ochranu tým, ktorí sa na zločinoch a perzekúciách podieľali,
 10. spojil sa s cudzou mocnosťou a od roku 1968 udržiaval uvedený stav pomocou okupačných vojsk cudzej mocnosti,
 11. dlhodobo prenasledoval občanov vedených na osobitných zoznamoch („čierne listiny“) spolu s ich rodinnými príslušníkmi.
Zákon č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému v znení neskorších predpisov

Aby sa už nič také neopakovalo, treba demokraciu chrániť, rozvíjať a aj sa jej stále učiť. Že to nie sú prázdne slová, vidíme v niektorých krajinách východne od Slovenska a aktuálne aj v Mjanmarsku, kde si uzurpovala moc armáda a zatýka slobodne zvolených zástupcov ľudu.

DEMOKRACIA NIE JE SAMOZREJMOSŤ.