Ľuboš Blaha
Demokratická strana 27. novembra 2020

Čo chcelo KSČ po 17. novembri?

26.11. bolo výročie pre komunistov veľmi dôležitého zasadnutia ÚV KSČ z roku 1989. Na ňom boli vraj prijaté zásady, ktoré mali dať totalitným štruktúram súhlas a pokyn rozptýliť sa do novovznikajúcich demokratických fór, skupín, združení a napokon aj strán. Predmetom rokovania malo byť aj, ako to celé realizovať. Po 31 rokoch môžeme skonštatovať, že sa im to podarilo dokonale. To, aký pokyn na činnosť dostali utajené štruktúry organizované v ŠTB, sa nám dohľadať nepodarilo, avšak ani v tomto prípade si netreba moc domýšľať, nakoľko je činnosť exštruktúr z ŠTB v našej spoločnosti dostatočne známa.

Včera sa v parlamente hlasovalo o jednorázovom odškodnení obetí komunistického režimu spred roku 1989 symbolickou sumou 1989 euro. Za hlasovalo 107. Proti hlasoval iba jeden jediný, kto iný, ako za sociálneho demokrata preoblečený komunista Blaha. Zdržalo sa 7, všetko Smeráci a medzi nimi aj birmovaný komunista Fico.