COVID-19 test
Michal Bucek 18. októbra 2020

Neobjavili sme Ameriku, ale…

Od 1. 9. 2020 zahájil Hong Kong hromadné testovanie svojich obyvateľov (7,5 mil.). Testovanie všetkých občanov štátu, teda nie je novinka. Od momentu, keď sa v Hong Kongu spustila registrácia, sa na testovanie prihlásilo približne 510.000 ľudí, čo predstavuje zhruba sedem percent z 7,5-miliónovej populácie.

Počet ľudí, ktorých budú testovať v priebehu jedného dňa, je limitovaný, aby sa zabránilo riziku šírenia nákazy. Na to, aby bolo možné odhaliť skryté prenosy vírusu a podarilo sa ukončiť aktuálnu vlnu epidémie v Hongkongu, sa podľa odhadov expertov bude musieť nechať otestovať až päť miliónov obyvateľov. Slovensko však nie je Hong Kong.

Uvedomelosť a sebadisciplína občanov u nás je na bode mrazu. Okrem toho je potrebné v našich podmienkach počítať s problematickou logistikou. Čo s občanmi, ktorí odmietnu test na Covid-19? Chce to náležitú osvetu a pragmatický prístup. Ten totiž do dnešného dňa zo strany vlády chýbal. Výsledok sme videli včera, pred Úradom vlády. Bohužiaľ, nemôžeme to bagatelizovať. Efekt celoplošného testovania sa dostaví len vtedy, keď ho postúpia všetci občania v krajine.

Ďalšou otázkou je, čo s občanmi, ktorí budú mať pozitívny test?! Budeme sa spoliehať na ich zodpovednosť, že podstúpia dobrovoľnú izoláciu doma? Problémom v súčasnosti stále ostáva aj izolácia a liečba (presnejšie kapacity na jej realizáciu) pacientov s vážnejším priebehom, ktorí budú potrebovať hospitalizáciu. Máme dnes vobec vytvorený dostatočný počet špecializovaných lôžok pre nové prípady, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu? Bez reprofilizácie lôžok, možno celých pavilónov to nemožeme zvládnuť. Na tento problém sa treba sústrediť prioritne, či už celoplošné testovanie obyvateľstva bude alebo nie.

Tiež je potrebný vyškolený personál v dostatočnom počte, ktorý bude mať vytvorené všetky podmienky na ochranu vlastného zdravia. Výhodou celoplošného testovania je, že týmto problémom môžeme do istej miery predísť . Je na toto všetko Slovensko pripravené?

Ak dokážeme prekonať všetky problémy spojené s testovaním obyvateľstva a správne naložiť s jeho výsledkami, môže mať tento projekt šancu na úspech. Ak však zlyháme v ktoromkoľvek článku tohto procesu, sú to vyhodené peniaze….

MUDr. Michal Bucek
člen predsedníctva Demokratickej strany