Tlačové oddelenie 28. novembra 2019

Prosíme pána Hlinu, aby nestrácal čas chôdzou do slepej uličky

Demokratická strana považuje predstavy KDH o spoluúčasti detí na financovaní nákladov svojich rodičov v penzii za krajne nepraktické, ľahko zneužiteľné a súčasne poškodzujúce rozmach občianskej spoločnosti.

Predseda hnutia Alojz Hlina totiž hovorí, že „oprávnenou osobou pre príjem dvoch percent z daní by mohol byť aj rodič“. Takéto riešenie by prinieslo niekoľko negatívnych dôsledkov. Administratívnu náročnosť pri vyplácaní týchto darov seniorom, menej zdrojov pre neziskové organizácie a rovnako aj štátom podporovanú podporu tých penzistov, ktorí nie sú z hľadiska výšky svojej penzie a majetku na ňu odkázaní. „Ak deti chcú pomáhať svojim rodičom v starobe, KDH navrhovaná dvojpercentná asignácia je celkom nevhodný spôsob,“ myslí si poslankyňa NR SR Natália Blahová.

Demokratická strana s obavami sleduje nevyčerpateľnú zásobu pochybných predvolebných nápadov, ktorými zaplavujú politické strany verejný priestor. Sme presvedčení, že dôraz treba klásť na overené riešenia.

Je objektívne preukázané, že slovenský dôchodkový systém sa na základe demografického vývoja dostane časom pod obrovský tlak. „Riešením však nie je to, že s pomocou štátu sa presunie niekoľko eur od pracujúcich detí k nepracujúcim rodičom. Riešením je posilnenie druhého a tretieho dôchodkového piliera, zrušenie nezmyselného ústavného zastropovania veku odchodu do dôchodku a sústavné prijímanie takých opatrení, ktoré zabezpečujú dlhodobý rast ekonomiky pri udržateľnej miere daní a odvodov,“  povedal poslanec NR SR a volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár. S tým úzko súvisia inovácie a vedecko-technický rozvoj. Toto sú všetko veci, ktoré slovenskej ekonomike chýbajú. Na ne sa treba sústrediť.

„Veríme, že s KDH ako pravicovou silou sa na týchto cieľoch i nástrojoch  vieme dohodnúť, len prosíme pána Hlinu, aby nestrácal čas chôdzou do slepej uličky, pretože na dôchodcoch naozaj záleží,“ zdôraznil J. Rajtár.