Zápornými úrokovými mierami proti emisiám skleníkových plynov? - Igor Hornak (blog.sme.sk)

Igor Hornák 5. decembra 2019

Zápornými úrokovými mierami proti emisiám skleníkových plynov?

O emisiách skleníkových plynov sa nerozhoduje na samite v Madride, ale na zasadnutiach bankových rád centrálnych bánk. Ako súvisí klimatická zmena s emisnou politikou centrálnej banky?