78. výročie porážky fašizmu v Európe
MF ODS ZR SRK DS 8. mája 2023

Pripomíname si 78. výročie porážky fašizmu

Účastníci Dohody stredopravých strán združených na spoločnej volebnej kandidátke „Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana“ si pripomínajú 78. výročie porážky fašistického Nemecka a konca druhej svetovej vojny.

Pred 78-mi rokmi fašistické Nemecko bezpodmienečne kapitulovalo pred spojeneckými mocnosťami veľkej protifašistickej koalície vedenej ZSSR, USA a Spojeným kráľovstvom. Tým sa v Európe skončila najstrašnejšia vojna v dejinách. Definitívnu bodku za druhou svetovou vojnou dal až podpis japonskej kapitulácie 2.9.1945 na palube USS Missouri.

Viac ako 65 miliónov obetí na frontoch, v koncentračných táboroch a v zápolí (počet obetí dodnes nevieme presne určiť), obrovské materiálne a nenávratné kultúrne škody, stovky miliónov poznačených ľudských osudov, to sú všetko následky doteraz najväčšieho konfliktu v dejinách.

V tejto vojne túžba po moci a ovládaní druhých národov vyústila do najhoršieho besnenia, vyvražďovania
a nepredstaviteľného mučenia ľudí v dejinách. Celé etnické a náboženské skupiny, ba celé národy boli určené k fyzickej likvidácii. Ďalšie národy tzv. menejcennej rasy mali byť uvrhnuté do otroctva.

Bola to vojna, v ktorej nacisti a fašisti chceli vnútiť svoju obludnú ideológiu a šialené rasové teórie celému svetu a ohrozovali samotnú podstatu ľudskej civilizácie. Jej najväčším protagonistom a iniciátorom nešlo len o zlomenie vojenského odporu protivníka a dosiahnutie nejakých územných alebo materiálnych ziskov.

V tejto vojne boli postupy priemyselnej masovej výroby industriálnej éry prenesené do masového priemyselného zabíjania ľudí. Aj keď hlavné vojenské boje prebiehali na fronte, pred touto vojnou sa nebolo kde skryť. Ľudia trpeli a báli sa o svoj život prakticky všade, častokrát len pre svoju vieru, farbu pleti, príslušnosť k národu, či politický názor.

Bolo by veľkým omylom prisudzovať všetku vinu za túto vojnu len jednému šialencovi s fúzikmi, alebo len jednému národu. Bohužiaľ, mali príliš veľa nasledovateľov a pomocníkov po celom svete. Treba si pripomínať aj to, čo predchádzalo konečnému víťazstvu spojencov protifašistickej koalície. Korene tejto vojny treba hľadať aj v nespravodlivom mieri po skončení predchádzajúcej svetovej vojny a v snahe nájsť rýchle a jednoduché riešenie svetovej hospodárskej krízy.

Fašistické vojská boli pred 78-mi rokmi porazené. Bohužiaľ, ideológia fašizmu, extrémneho nacionalizmu a rasovej nenávisti prežili a znova rastú. Dnes neoboľševici a neonacisti v spoločnom šíku drukujú novodobým neonacistom z krajiny, ktorá zradila odkaz svojich predkov a dnes s rovnakou bezcitnosťou vraždí a ničí na Ukrajine. Neonacisti sedia nielen na Slovensku v parlamente a občas skryto, občas ostentatívne dvíhajú hlavu. Hľadajú nových spojencov. Sily zla sa opäť spájajú a vedú nezmyselnú vojnu proti demokracii a slobode. Veľké zlo sa nedá zastaviť nič nerobením, alebo dokonca jeho podporovaním. Príďme všetci k urnám v predčasných voľbách a dajme jasný odkaz všetkým milovníkom totality a autoritárstva!

Venujme tichú spomienku všetkým obetiam fašizmu a druhej svetovej vojny. Nesmieme zabudnúť ani na tých, čo sa na všetkých frontoch zaslúžili o porážku fašistov a ich spojencov, bez ohľadu na národnosť, front alebo krajinu, kde bojovali. Ale nesmieme ani dopustiť, aby pokračovalo podobné šialenstvo, dnes páchané ruskými okupačnými vojskami a ruským imperialistickým režimom.

Česť a sláva hrdinom 2. svetovej vojny!
Česť pamiatke všetkých obetí 2. svetovej vojny!
Česť pamiatke všetkým obetiam súčasnej ruskej agresie na Ukrajine!

Za spoločnú kandidátku
Pavel Macko