Miroslav Ivan
Tlačové oddelenie 7. januára 2020

M. Ivan: Znížime cestnú daň na najnižšiu úroveň vo V4

Demokratická strana má plné pochopenie pre dnešný protest autodopravcov a stotožňuje sa s dôvodmi, ktoré k nemu viedli.

„Autodopravcovia sú pre túto vládu len zdrojom príjmov. Za svoje mýtne platby v sume 200 miliónov eur ročne nedostávajú nič, čo by zlepšilo ich podnikanie a služby pre verejnosť. Vláda sa k nim správa nepriateľsky, pričom bez efektívnej nákladnej dopravy ekonomika nemôže fungovať,“ povedal poslanec NR SR a volebný líder Demokratickej strany (DS) Jozef Rajtár.

Zhoršovanie podmienok na podnikanie za tejto vlády je osobitne vypuklé v nákladnej autodoprave. Garant Demokratickej strany pre dopravu a poslanec parlamentu Miroslav Ivan hovorí, že napriek stámiliónom eur, ktoré autodopravcovia zaplatili štátu formou daní, mýta a ďalších poplatkov, sa výstavba diaľnic takmer zastavila a výrazne sa zhoršil stav ciest prvej triedy.

„Daňové zaťaženie autodopravcov formou cestnej dane je jedno z najvyšších v Európskej únii. Mnohí preto odchádzajú zo Slovenska a registrujú si firmy v zahraničí. Vláda tiež nebola schopná za štyri roky urobiť čokoľvek s nastavením atraktívnejšej ceny za prístup na železničnú infraštruktúru, aby tak dostala čo najviac nákladnej dopravy na železnicu,“ povedal Ivan.

Vzhľadom na to, že súčasná vláda už nedokáže napraviť chyby a vynahradiť autodopravcom škody, ktoré im za posledné roky spôsobila, Demokratická strana ich dnešný protest chápe ako výzvu politickým stranám, aby sa situáciou vážne zaoberali vo svojich volebných programoch.

„Musíme zatraktívniť podnikanie v autodoprave, aby sa na Slovensko vrátili tí, ktorí z neho pre zlé podmienky odišli. V našom programe okrem iného navrhujme zníženie cestnej dane na najnižšiu úroveň v rámci krajín V4 s tým, že ju postupne treba ďalej znižovať na úroveň, aby sme našich dopravcov nediskvalifikovali voči ostatným v Európe,“ povedal Ivan.
Nedávne zistenia Najvyššieho kontrolného úradu preukázali, že mýtny systém je nastavený zle. Nespravodlivo veľkú časť výnosov si berie koncesionár a z toho mála, čo zostane štátu, sa dokopy nič nevracia do zlepšenia spoplatnenej cestnej infraštruktúry.

„Nový tender na mýtny systém nastavíme tak, aby jeho prevádzkové náklady boli do 15 percent z výnosov, a nie 50, ako je tomu dnes. Peniaze vybraté z mýta pôjdu na opravy a údržby tých ciest, odkiaľ platby prišli, teda aj na cesty prvej triedy,“ povedal J. Rajtár.

Podľa poslanca Ivana ďalším zásadným opatrením je zníženie ceny za prístup na železničnú cestu tak, aby bola pre dopravcov atraktívna. „To je efektívny spôsob, ako môžeme na Slovensku odľahčiť preplnenú cestnú sieť.“

Ak bude Demokratická strana po voľbách 2020 súčasťou vlády, dopravcovia budú relevantným partnerom pri tvorbe legislatívy a nebudú ignorovaní vládou, ako je tomu v súčasnosti.