Podpora Ivana Korčoka

Demokratická strana a Občianski demokrati sa dohodli na dlhodobej spolupráci a podpore Ivana Korčoka v prezidentských voľbách

Demokratická strana a ODS – Občianski demokrati Slovenska dňa 19.3.2024 podpísali spoločné memorandum o dlhodobej spolupráci a spoločnej podpore Ivana Korčoka vo voľbách prezidenta SR.

Demokratickú stranu a Občianskych demokratov Slovenska spájajú rovnaké občianske a demokratické hodnoty a programová blízkosť. Rozhodli sme sa preto znovu postupovať spoločne, s cieľom ponúknuť jasnú programovú víziu pre Slovensko a všetkých, ktorí tu žijú. Sme presvedčení, že spájanie a spolupráca subjektov vyznávajúcich spoločné hodnoty je cestou na riešenie najpálčivejších problémov ľudí na Slovensku.

Demokratická strana a Občianski demokrati Slovenska sa dohodli na spoločnej podpore Ivana Korčoka ako kandidáta vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky. Tento kandidát najviac zodpovedá predstave obidvoch strán o riadení a ďalšom vývoji našej spoločnosti a je pre nás garanciou ústavnosti, zodpovednosti a dôstojnej reprezentácie občanov Slovenska a ich národno-štátnych záujmov doma i v zahraničí. Demokratická strana a Občianski demokrati Slovenska sa dohodli na zriadení Koordinačnej rady, postupnom zbližovaní strán a koordinácii postupu a stanovísk v zásadných politických a spoločenských otázkach. Obidve strany sú pripravené rozšíriť spoluprácu aj o ďalšie politické strany s blízkymi hodnotami. Spolupracujúce strany budú rokovať s ďalšími subjektami ohľadom spoločnej podpory vybranej kandidátky vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Za Demokratickú stranu
Stanislav Rajnoha, predseda strany

Za ODS – Občianski demokrati Slovenska
Pavel Macko, predseda strany

Read More