Demokratická strana je proti električke v blízkosti SND

Demokratická strana je proti tomu, aby nová električková trať viedla pozdĺž obchodného komplexu Eurovea a preťala aj námestie pred novým Slovenským národným divadlom. „Toto riešenie je nielen urbanisticky, ale aj technicky krajne nevhodné a prináša aj nemalé stavebné problémy v okolí mosta Apollo,“ povedal poslanec NR SR a garant DS pre dopravu Miroslav Ivan.

Poslanec Ivan upozornil na to, že proti tomuto riešeniu vystupuje aj mnoho odborných kapacít, ktoré boli spoluautormi pri projektovaní spomenutej lokality. V mieste plánovanej električkovej trasy sú podzemné garáže nákupného centra a uvedené trasovanie si vyžiada obrovské finančné náklady. Bude sa búrať niečo, čo sa len nedávno dokončilo.

„Bratislavčania sa musia zmobilizovať a zabrániť realizácii tohto projektu. Ideálne by bolo, keby občianska verejnosť vyjadrila svoj nesúhlas s týmto projektom formou petície,“ povedal Ivan.

Ak má túto oblasť preťať nová električková trať, najvhodnejšou trasou sa podľa Ivana javí Landererova ulica. Ušetrilo by sa prakticky nedávno revitalizované námestie pri SND a naopak, trasovaním po Landererovej by sa revitalizovala celá táto komunikácia.

Read More