Mgr. Erika Jankajová

Snina
členka predsedníctva Demokratickej strany