Peter Bzdúch

Ing. Peter Bzdúch

člen predsedníctva Demokratickej strany, projektový manažér

Read More
Jaroslav Bytčanek

Jaroslav Bytčanek

konateľ a majiteľ spoločnosti

Read More
Juraj Šváč

MUDr. Juraj Šváč

člen predsedníctva Demokratickej strany, lekár

Read More
Dušan Katuščák

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

univerzitný profesor

Read More
Iveta Fulková

MUDr. Iveta Fulková

lekárka

Read More
Ivo Nemčič

Ing. Ivo Nemčič

projektant elektroniky

Read More
Pavol Bottka

Pavol Bottka

odborný garant pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, SZČO

Read More
Stanislav Rajnoha

Mgr. Stanislav Rajnoha

predseda Demokratickej strany, konateľ firmy

Read More
Michal Bucek

MUDr. Michal Bucek

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo, lekár, medicínsky riaditeľ

Read More
Miroslav Ivan

Ing. Miroslav Ivan

podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu, manažér

Read More