Jaroslav Bytčanek

Jaroslav Bytčanek

konateľ a majiteľ spoločnosti

Read More
Drahomír Krčmárek

Ing. Drahomír Krčmárek

krajský predseda Žilina

Read More
Dušan Katuščák

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

univerzitný profesor

Read More
Iveta Fulková

MUDr. Iveta Fulková

lekárka

Read More
Milan Vrabeľ

Ing. Milan Vrabeľ

krajský predseda Prešov

Read More
Branislav Hronec

Branislav Hronec

Strojár – robotník – SZČO

Read More
Patrik Drahovský

Patrik Drahovský

podnikateľ, konateľ spoločnosti

Read More
Jozef Horváth

Jozef Horváth

divadelný manažér

Read More
Róbert Jurčák

Róbert Jurčák

pracovník bezpečnostnej služby

Read More