Ing. Drahomír Krčmárek

stredoškolský učiteľ

Read More

MUDr. Juraj Šváč

člen predsedníctva Demokratickej strany, lekár

Read More

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

univerzitný profesor

Read More

Mgr. Tibor Kramár, LL.M.

odborný garant pre školstvo, manažér súkromných škôl

Read More

Mgr. Radoslav Pavelka

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre hospodárstvo a podnikateľské prostredie

Read More

MUDr. Michal Bucek

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo, lekár

Read More

Ing. Miroslav Ivan

podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre dopravu

Read More

Mgr. Ľubomír Galko

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre bezpečnosť a spravodlivosť

Read More

Mgr. Natália Blahová

prvá podpredsedníčka Demokratickej strany, odborný garant pre sociálne veci, sociálna poradkyňa

Read More