Ing. Drahomír Krčmárek

krajský predseda Žilina

Read More

MUDr. Juraj Šváč

člen predsedníctva Demokratickej strany

Read More

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

univerzitný profesor

Read More

Mgr. Tibor Kramár, LL.M.

odborný garant pre školstvo

Read More

MUDr. Michal Bucek

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo

Read More

Ing. Miroslav Ivan

podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu

Read More

Jozef Rajtár, Dip Mgmt

prvý podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre verejné financie

Read More