Ing. Drahomír Krčmárek

krajský predseda Žilina

Read More

MUDr. Juraj Šváč

člen predsedníctva Demokratickej strany

Read More

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

univerzitný profesor

Read More

Mgr. Tibor Kramár, LL.M.

odborný garant pre školstvo

Read More

Mgr. Radoslav Pavelka

člen predsedníctva Demokratickej strany, krajský predseda Nitra, odborný garant pre hospodárstvo a podnikateľské prostredie

Read More

MUDr. Michal Bucek

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo

Read More

Ing. Miroslav Ivan

podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu

Read More

Mgr. Ľubomír Galko

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre bezpečnosť a spravodlivosť

Read More

Mgr. Natália Blahová

prvá podpredsedníčka Demokratickej strany, krajský predseda Trnava, odborný garant pre sociálne veci

Read More