Jaroslav Bytčanek

Jaroslav Bytčanek

konateľ a majiteľ spoločnosti

Read More
Drahomír Krčmárek

Ing. Drahomír Krčmárek

krajský predseda Žilina

Read More
Juraj Šváč

MUDr. Juraj Šváč

člen predsedníctva Demokratickej strany, lekár

Read More
Dušan Katuščák

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

univerzitný profesor

Read More
Tibor Kramár

Mgr. Tibor Kramár, LL.M.

odborný garant pre školstvo

Read More
Michal Bucek

MUDr. Michal Bucek

člen predsedníctva Demokratickej strany, odborný garant pre zdravotníctvo, lekár, medicínsky riaditeľ

Read More
Miroslav Ivan

Ing. Miroslav Ivan

podpredseda Demokratickej strany, krajský predseda Banská Bystrica, odborný garant pre dopravu, manažér

Read More
Jozef Rajtár

Jozef Rajtár, Dip Mgmt

prvý podpredseda Demokratickej strany, odborný garant pre verejné financie, podnikateľ

Read More