Podpora Ivana Korčoka 2

Mimoparlamentné strany sa dohodli na spoločnom postupe pri druhom kole prezidentských volieb

Hlavnou otázkou volieb je či R. Fico získa neobmedzenú moc v krajine alebo dáme šancu našej krajine zostať demokratickým právnym štátom s jasnou zahraničnou orientáciou.

Mimoparlamentné politické strany Demokrati, Demokratická strana, FÓRUM, MODRÍ – ES, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Strana rómskej koalície vedomí si našej spoločenskej zodpovednosti sa dohodli na spoločnom postupe v druhom kole prezidentských volieb. Považujeme za našu povinnosť zabrániť tomu, aby Fico získal absolútnu moc a mohol dokončiť demontáž právneho štátu ako aj zmenu zahranično-politickej orientácie. Preto spoločne podporujeme občianskeho kandidáta Ivana Korčoka, ktorého považujeme za záruku zachovania demokratického právneho štátu a našej zahranično- politickej orientácie.

Osud krajiny je plne v rukách občanov a preto spoločne vyzývame na maximálnu účasť v prezidentských voľbách a na podporu Ivana Korčoka, ktorý má všetky predpoklady na to, aby bol spravodlivým, zodpovedným a dôstojným prezidentom všetkých občanov Slovenska. Toto je jediný spôsob ako zamedziť získaniu absolútnej moci Fica a spol.

Výsledok týchto prezidentských volieb môže mať nenapraviteľný následok pre našu krajinu a našu budúcnosť! Preto spoločne vyzývame  voličov, aby prišli 6.4.2024 v najväčšej miere k volebným urnám.

Od parlamentných volieb sme svedkami dramatického politického vývoja a zásadnej zmeny vnútropolitického a zahranično-politického kurzu Slovenskej republiky. V rýchlom tempe dochádza k demontáži toho, čo sme dosiahli v ponovembrovom období. Dochádza k podrývaniu demokratických inštitúcií a základných pilierov demokratickej a občianskej spoločnosti v rozsahu, ktorý ohrozuje pokračovanie slobodného a demokratického zriadenia.

Mimoparlamentné strany sú si plne vedomé svojej spoluzodpovednosti za ďalší osud Slovenska, a preto sa dohodli na spoločnom postupe. Našim prvoradým cieľom je zamedziť tomu, aby Fico a spol. získali  absolútnu moc tým, že by v prezidentskom úrade mali svojho človeka.   

Nenechajte za seba rozhodovať iných, ale príďte k voľbám a dajte svoj hlas Ivanovi Korčokovi! 

Predsedovia strán Jaroslav Naď, Stanislav Rajnoha, Zsolt Simon, Ľuboš Schwarzbacher, Pavel Macko, Gejza Adam

Záznam spoločnej tlačovej besedy:

Read More
Podpora Ivana Korčoka

Demokratická strana a Občianski demokrati sa dohodli na dlhodobej spolupráci a podpore Ivana Korčoka v prezidentských voľbách

Demokratická strana a ODS – Občianski demokrati Slovenska dňa 19.3.2024 podpísali spoločné memorandum o dlhodobej spolupráci a spoločnej podpore Ivana Korčoka vo voľbách prezidenta SR.

Demokratickú stranu a Občianskych demokratov Slovenska spájajú rovnaké občianske a demokratické hodnoty a programová blízkosť. Rozhodli sme sa preto znovu postupovať spoločne, s cieľom ponúknuť jasnú programovú víziu pre Slovensko a všetkých, ktorí tu žijú. Sme presvedčení, že spájanie a spolupráca subjektov vyznávajúcich spoločné hodnoty je cestou na riešenie najpálčivejších problémov ľudí na Slovensku.

Demokratická strana a Občianski demokrati Slovenska sa dohodli na spoločnej podpore Ivana Korčoka ako kandidáta vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky. Tento kandidát najviac zodpovedá predstave obidvoch strán o riadení a ďalšom vývoji našej spoločnosti a je pre nás garanciou ústavnosti, zodpovednosti a dôstojnej reprezentácie občanov Slovenska a ich národno-štátnych záujmov doma i v zahraničí. Demokratická strana a Občianski demokrati Slovenska sa dohodli na zriadení Koordinačnej rady, postupnom zbližovaní strán a koordinácii postupu a stanovísk v zásadných politických a spoločenských otázkach. Obidve strany sú pripravené rozšíriť spoluprácu aj o ďalšie politické strany s blízkymi hodnotami. Spolupracujúce strany budú rokovať s ďalšími subjektami ohľadom spoločnej podpory vybranej kandidátky vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Za Demokratickú stranu
Stanislav Rajnoha, predseda strany

Za ODS – Občianski demokrati Slovenska
Pavel Macko, predseda strany

Read More

Veľkonočná dohoda 2023

Dňa 14.4.2023 päť demokratických stredopravých strán uzavrelo a podpísalo Veľkonočnú dohodu o spolupráci v parlamentných voľbách 2023 a nasledujúcom volebnom obddobí. Strany Magyar Fórum – Maďarské fórum, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Strana rómskej koalície a Demokratická strana sa dohodli, že vytvoria spoločnú volebnú kandidátku so spoločným programom a spoločný poslanecký klub.

Strany budú vystupovať pod spoločným názvom kandidátky “Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana” a sú pripravené na spoluprácu s nezávislými odborníkmi aj demokratickými politickými subjektmi.

Read More

Demokratická strana, ako najstaršia politická značka, posilnená skúsenými ľuďmi z politiky, sa rozhodla spojiť sily s podobne hodnotovo orientovanými stranami. V komunálnych voľbách pôjde rovnako o to, aby moc nemala mafia a korupčníci, ale ľudia, ktorí budú dobre spravovať miesto, kde žijú. Spravíme všetko pre to, aby sme pomohli posunúť kvalitu života na Slovensku napred.

Stanislav Rajnoha Stanislav Rajnoha, predseda strany

Spájame sily

Read More
Snem DS

S radosťou vám oznamujeme

S radosťou vám oznamujeme, že včera sa konal na Vodnom hrade v Hronseku snem Demokratickej strany, na ktorom bol za predsedu DS zvolený Stanislav Rajnoha, za prvú podpredsedníčku strany Natália Blahová a za podpredsedu DS Miroslav Ivan. Snem zvolil aj nových členov predsedníctva a dozorných orgánov.

Demokratická strana je týmto personálne a programovo pripravená aktívne sa spolupodieľať na tom, aby Slovensko bolo slušnou krajinou. Demokratická strana od svojho vzniku v roku 1944 vždy spoľahlivo stála na strane slobody, demokracie, spravodlivosti a ochrany ľudskej dôstojnosti. Dokázala sa úspešne postaviť proti totalitným ideológiám nacizmu i komunizmu. DS považuje za nevyhnutné budovať spoločnosť na princípe vlády práva, ktorého súčasťou je politická a právna kultúra založená na úcte k dodržiavaniu pravidiel, vrátane pravidiel etických. Demokratický a právny štát musí chrániť práva všetkých občanov. Demokratická strana sa bude zasadzovať o to, aby Slovensko bolo krajinou modernou, bezpečnou a vzdelanou.

Read More