78. výročie porážky fašizmu v Európe

Pripomíname si 78. výročie porážky fašizmu

Účastníci Dohody stredopravých strán združených na spoločnej volebnej kandidátke „Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana“ si pripomínajú 78. výročie porážky fašistického Nemecka a konca druhej svetovej vojny.

Pred 78-mi rokmi fašistické Nemecko bezpodmienečne kapitulovalo pred spojeneckými mocnosťami veľkej protifašistickej koalície vedenej ZSSR, USA a Spojeným kráľovstvom. Tým sa v Európe skončila najstrašnejšia vojna v dejinách. Definitívnu bodku za druhou svetovou vojnou dal až podpis japonskej kapitulácie 2.9.1945 na palube USS Missouri.

Viac ako 65 miliónov obetí na frontoch, v koncentračných táboroch a v zápolí (počet obetí dodnes nevieme presne určiť), obrovské materiálne a nenávratné kultúrne škody, stovky miliónov poznačených ľudských osudov, to sú všetko následky doteraz najväčšieho konfliktu v dejinách.

V tejto vojne túžba po moci a ovládaní druhých národov vyústila do najhoršieho besnenia, vyvražďovania
a nepredstaviteľného mučenia ľudí v dejinách. Celé etnické a náboženské skupiny, ba celé národy boli určené k fyzickej likvidácii. Ďalšie národy tzv. menejcennej rasy mali byť uvrhnuté do otroctva.

Bola to vojna, v ktorej nacisti a fašisti chceli vnútiť svoju obludnú ideológiu a šialené rasové teórie celému svetu a ohrozovali samotnú podstatu ľudskej civilizácie. Jej najväčším protagonistom a iniciátorom nešlo len o zlomenie vojenského odporu protivníka a dosiahnutie nejakých územných alebo materiálnych ziskov.

V tejto vojne boli postupy priemyselnej masovej výroby industriálnej éry prenesené do masového priemyselného zabíjania ľudí. Aj keď hlavné vojenské boje prebiehali na fronte, pred touto vojnou sa nebolo kde skryť. Ľudia trpeli a báli sa o svoj život prakticky všade, častokrát len pre svoju vieru, farbu pleti, príslušnosť k národu, či politický názor.

Bolo by veľkým omylom prisudzovať všetku vinu za túto vojnu len jednému šialencovi s fúzikmi, alebo len jednému národu. Bohužiaľ, mali príliš veľa nasledovateľov a pomocníkov po celom svete. Treba si pripomínať aj to, čo predchádzalo konečnému víťazstvu spojencov protifašistickej koalície. Korene tejto vojny treba hľadať aj v nespravodlivom mieri po skončení predchádzajúcej svetovej vojny a v snahe nájsť rýchle a jednoduché riešenie svetovej hospodárskej krízy.

Fašistické vojská boli pred 78-mi rokmi porazené. Bohužiaľ, ideológia fašizmu, extrémneho nacionalizmu a rasovej nenávisti prežili a znova rastú. Dnes neoboľševici a neonacisti v spoločnom šíku drukujú novodobým neonacistom z krajiny, ktorá zradila odkaz svojich predkov a dnes s rovnakou bezcitnosťou vraždí a ničí na Ukrajine. Neonacisti sedia nielen na Slovensku v parlamente a občas skryto, občas ostentatívne dvíhajú hlavu. Hľadajú nových spojencov. Sily zla sa opäť spájajú a vedú nezmyselnú vojnu proti demokracii a slobode. Veľké zlo sa nedá zastaviť nič nerobením, alebo dokonca jeho podporovaním. Príďme všetci k urnám v predčasných voľbách a dajme jasný odkaz všetkým milovníkom totality a autoritárstva!

Venujme tichú spomienku všetkým obetiam fašizmu a druhej svetovej vojny. Nesmieme zabudnúť ani na tých, čo sa na všetkých frontoch zaslúžili o porážku fašistov a ich spojencov, bez ohľadu na národnosť, front alebo krajinu, kde bojovali. Ale nesmieme ani dopustiť, aby pokračovalo podobné šialenstvo, dnes páchané ruskými okupačnými vojskami a ruským imperialistickým režimom.

Česť a sláva hrdinom 2. svetovej vojny!
Česť pamiatke všetkých obetí 2. svetovej vojny!
Česť pamiatke všetkým obetiam súčasnej ruskej agresie na Ukrajine!

Za spoločnú kandidátku
Pavel Macko

Read More
Stanovisko k aktuálnej vnútropolitickej situácii

Vyhlásenie k odchodu odvolanej vlády

Poľutovania hodné je, že odišla aj tak už odvolaná vláda, ale aj spôsob, akým odišla.

Teraz je čas nechať prezidentku vymenovať a nechať fungovať udržiavaciu vládu, ktorá v kľude dovedie krajinu do slobodných volieb. Ostatní politici sa môžu koncentrovať na inventúru, spytovanie svedomia a kampaň, v ktorej sa budú snažiť presvedčiť voličov, že si ešte zaslúžia ich hlas.

My, Dohoda stredopravých strán združených v spoločnej volebnej strane (Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana) ponúkame skutočnú alternatívu mafiánskemu štátu aj chaosu. My, slovenskí, maďarskí a rómski demokrati sme sa spojili do jedného bloku a ponúkame rešpekt, spoluprácu, kompetentnosť a zodpovednosť v prospech všetkých občanov Slovenska.

Za spoločnú kandidátku
Pavel Macko

Read More
19 rokov Slovenska v EÚ

Vyhlásenie k 19. výročiu vstupu SR do Európskej únie

Vyhlásenie k 19. výročiu vstupu SR do Európskej únie, ktoré publikoval generál Pavel Macko v SITA a TASR za 5 strán: Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska iniciatíva, Demokratická strana, ktoré podpísali Veľkonočnú dohodu, t.j. Zmluvu o spolupráci v parlamentných voľbách 2023 a nasledujúcom volebnom období.


Stredopravé politické strany združené do spoločnej volebnej kandidátky

„Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana“

si 1. mája pripomínajú nielen Sviatok práce, ale aj 19. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie.

Slovensko sa pred devätnástimi rokmi stalo plnoprávnym členom rodiny vyspelých demokratických krajín, ktoré zdieľajú spoločné hodnoty, túžbu po mieri, vzájomnom rešpekte a spolupráci. Vstup do Európskej únie bol jedných z najdôležitejších míľnikov v našich dejinách. Všetkým naším občanom bez rozdielu sa otvorili nebývalé možnosti. Môžeme sa slobodne pohybovať, slobodne pracovať a podnikať v celej únii. Naše deti môžu študovať za rovnakých podmienok na tých najlepších európskych univerzitách.

Stali sme sa súčasťou zóny stability a bezpečnosti. Bez bezpečnosti a stability nemôže byť ani prosperita. Európska únia je nielen úspešný integračný ekonomický projekt, ale je to predovšetkým najúspešnejší mierový projekt v dejinách ľudstva, ktorý priviedol k spolupráci odvekých rivalov. V Európskej únii dostali naši občania šancu byť súčasťou spojenej a mierovej Európy.

Je poľutovania hodné a výstrahou pre nás všetkých, že devätnásť rokov od nášho vstupu do EÚ a NATO si dnešný sviatok ukradli tí, ktorí boli od začiatku proti našej integrácii, alebo ukazovali pred naším vstupom z billboardov holé zadky. Dnes by nás chceli z Európskej únie vytrhnúť, alebo ju považujú len za akúsi pokladničku, z ktorej si môžu vyberať hotovosť ich oligarchovia a rôzni „dobytkári“.

Bohužiaľ, Slovensko ani zďaleka nevyužilo možnosti a potenciál, ktorý sa nám ponúkal v rámci nášho členstva. Je to aj preto, že väčšinu z nášho 19-ročného členstva tu vládla strana Smer a jej spojenci, ktorí vedú Slovensko do slepej uličky, či područia dobrodruhov z Kremľu.

Slovensko jednoznačne patrí do vyspelej a demokratickej západnej civilizácie. Len naše sebavedomé členstvo v EU a NATO a využívanie jeho celého potenciálu umožní všetkým našim občanom, Slovákom, Maďarom, Rómom a ďalším národnostiam bezpečie, dôstojný život, spoluprácu a prosperitu.

Členstvo Slovenska v Európskej únii je pre strany spoločnej kandidátky „Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana“ absolútnou prioritou. Urobíme všetko pre to, aby všetci občania mohli využívať jeho výhody aj po predčasných voľbách. Plány deštrukčnej opozície na vytrhnutie Slovenska z Európskej únie a odklon od demokracie nesmieme dovoliť realizovať.

Za spoločnú kandidátku „Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana“

Pavel Macko

Read More

Veľkonočná dohoda 2023

Dňa 14.4.2023 päť demokratických stredopravých strán uzavrelo a podpísalo Veľkonočnú dohodu o spolupráci v parlamentných voľbách 2023 a nasledujúcom volebnom obddobí. Strany Magyar Fórum – Maďarské fórum, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Strana rómskej koalície a Demokratická strana sa dohodli, že vytvoria spoločnú volebnú kandidátku so spoločným programom a spoločný poslanecký klub.

Strany budú vystupovať pod spoločným názvom kandidátky “Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana” a sú pripravené na spoluprácu s nezávislými odborníkmi aj demokratickými politickými subjektmi.

Read More
Balko – Pavelka

Ohlasujeme spoluprácu a kandidáta na župana

Dnes ohlásili politické strany SPOLU, Demokratická strana, Šanca a ODS vznik spoločnej koalície v Nitrianskom kraji. Táto koalícia sa bude uchádzať o hlasy obyvateľov vo voľbách do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako aj vo voľbách do samospráv miest a obcí kraja.

Krajský predseda DS Radoslav Pavelka zároveň v mene všetkých koaličných strán vyzval ostatné demokratické stredopravé strany k spolupráci, aby do najbližších zdvojených samosprávnych volieb opäť vytvorili v Nitrianskom kraji spoločnú koalíciu, podobne ako tomu bolo aj v posledných komunálnych voľbách.

Koalícia súčasne predstavila svojho kandidáta na predsedu Nitrianskeho kraja, a tým je poslanec NSK a súčasný viceprimátor mesta Nitra Dano Balko. Demokratická strana pokladá dnešný deň za významný prvý krok k vytvoreniu dlhodobej spolupráci politických strán SPOLU, DS, Šanca a ODS.

Záznam spoločnej tlačovej besedy:

Read More