DS: Navrhujeme zásadné zvýšenie hmotnej zodpovednosti sudcov

Demokratická strana má eminentný záujem na zlepšení práce súdov. Vláda Petra Pellegriniho pod tlakom skutočností, ktoré vyplavila o sudcoch Kočnerova Threema, sa teraz na poslednú chvíľu snaží urobiť kozmetické zmeny v justícii, aby prekryla svoju doterajšiu nečinnosť. Jej návrhy, ktoré má na aktuálnej schôdzi prerokovať parlament, sú však nedostatočné.

Preto poslanci NR SR z Demokratickej strany pripravili svoj vlastný návrh, ktorý podľa nášho názoru výrazne skvalitní rozhodovaciu činnosť súdov. „Jeho podstatou je zásadné zvýšenie hmotnej zodpovednosti sudcov za nezákonné rozhodnutia alebo rozhodnutia, ktoré nemajú oporu v ustálenej rozhodovacej praxi najvyšších súdnych autorít. Ak sudca takéto rozhodnutie vydá, a to bez ohľadu na to, či to urobil z nedbanlivosti alebo so zlým úmyslom, a štátu tým vznikne povinnosť uhradiť škodu poškodenej strane, vznikne ministerstvu spravodlivosti povinnosť zosobniť celú výšku škody príslušnému sudcovi,” uviedol volebný líder DS Jozef Rajtár.

„Navrhovaná právna úprava ruší celý rad podmienok, ktoré umožňovali sudcom vyhýbať sa hmotnej zodpovednosti za svoje zlé rozhodnutia, alebo v tom lepšom prípade niesť len nepatrný zlomok skutočných škôd, ktoré zavinili. Takáto prax priam nabádala ku korupcii a treba s ňou konečne rázne skoncovať,” poznamenal garant DS pre spravodlivosť Martin Buzinger.

Demokratická strana očakáva, že jej návrhy získajú dostatočnú podporu poslancov NR SR, ktorí majú skutočný, teda nepredstieraný záujem, na očiste slovenskej justície.

Read More