Všetky príspevky sú evidované na transparentných účtoch strany, či už ide o riadny prevádzkový účet strany, alebo osobitný účet zriaďovaný v zmysle zákona pre každé voľby:

Účet Demokratickej strany
IBAN: SK44 0900 0000 0006 3213 6280
Účet DS k voľbám do NR SR 2020
IBAN: SK88 0900 0000 0051 6456 3793