19 rokov Slovenska v EÚ
MF ODS ZR SRK DS 1. mája 2023

Vyhlásenie k 19. výročiu vstupu SR do Európskej únie

Vyhlásenie k 19. výročiu vstupu SR do Európskej únie, ktoré publikoval generál Pavel Macko v SITA a TASR za 5 strán: Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska iniciatíva, Demokratická strana, ktoré podpísali Veľkonočnú dohodu, t.j. Zmluvu o spolupráci v parlamentných voľbách 2023 a nasledujúcom volebnom období.


Stredopravé politické strany združené do spoločnej volebnej kandidátky

„Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana“

si 1. mája pripomínajú nielen Sviatok práce, ale aj 19. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie.

Slovensko sa pred devätnástimi rokmi stalo plnoprávnym členom rodiny vyspelých demokratických krajín, ktoré zdieľajú spoločné hodnoty, túžbu po mieri, vzájomnom rešpekte a spolupráci. Vstup do Európskej únie bol jedných z najdôležitejších míľnikov v našich dejinách. Všetkým naším občanom bez rozdielu sa otvorili nebývalé možnosti. Môžeme sa slobodne pohybovať, slobodne pracovať a podnikať v celej únii. Naše deti môžu študovať za rovnakých podmienok na tých najlepších európskych univerzitách.

Stali sme sa súčasťou zóny stability a bezpečnosti. Bez bezpečnosti a stability nemôže byť ani prosperita. Európska únia je nielen úspešný integračný ekonomický projekt, ale je to predovšetkým najúspešnejší mierový projekt v dejinách ľudstva, ktorý priviedol k spolupráci odvekých rivalov. V Európskej únii dostali naši občania šancu byť súčasťou spojenej a mierovej Európy.

Je poľutovania hodné a výstrahou pre nás všetkých, že devätnásť rokov od nášho vstupu do EÚ a NATO si dnešný sviatok ukradli tí, ktorí boli od začiatku proti našej integrácii, alebo ukazovali pred naším vstupom z billboardov holé zadky. Dnes by nás chceli z Európskej únie vytrhnúť, alebo ju považujú len za akúsi pokladničku, z ktorej si môžu vyberať hotovosť ich oligarchovia a rôzni „dobytkári“.

Bohužiaľ, Slovensko ani zďaleka nevyužilo možnosti a potenciál, ktorý sa nám ponúkal v rámci nášho členstva. Je to aj preto, že väčšinu z nášho 19-ročného členstva tu vládla strana Smer a jej spojenci, ktorí vedú Slovensko do slepej uličky, či područia dobrodruhov z Kremľu.

Slovensko jednoznačne patrí do vyspelej a demokratickej západnej civilizácie. Len naše sebavedomé členstvo v EU a NATO a využívanie jeho celého potenciálu umožní všetkým našim občanom, Slovákom, Maďarom, Rómom a ďalším národnostiam bezpečie, dôstojný život, spoluprácu a prosperitu.

Členstvo Slovenska v Európskej únii je pre strany spoločnej kandidátky „Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana“ absolútnou prioritou. Urobíme všetko pre to, aby všetci občania mohli využívať jeho výhody aj po predčasných voľbách. Plány deštrukčnej opozície na vytrhnutie Slovenska z Európskej únie a odklon od demokracie nesmieme dovoliť realizovať.

Za spoločnú kandidátku „Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana“

Pavel Macko