Reštaurácie a kultúra
Demokratická strana 12. októbra 2020

Reštaurácie a kultúra

Demokratická strana nepovažuje za správny krok zatvorenie reštauračných a kultúrnych zariadení bez predchádzajúcej odbornej debaty. Ekonomické škody, ktoré vzniknú, budú mať pre tisíce ľudí zamestnaných v tomto odvetví, ale aj pre celú spoločnosť výrazné negatívne dôsledky. Na tieto opatrenia sa dívame s obavami aj vzhľadom na predchádzajúce zlé skúsenosti s kompenzáciami pri prvej vlne pandémie.

Po absolútnom zlyhaní dotačnej schémy na podporu nájmov, kedy sa z plánovaných 200 miliónov Eur podarilo minúť len približne 13 miliónov je jasné, že vláda a ministerstvo hospodárstva nevie dostatočne odborne zabezpečiť kompenzácie, ktoré by týmto odvetviam umožnili prežiť s čo najmenšími stratami.

Navyše bezprecedentný odchod ministra hospodárstva z rokovania ústredného krízového štábu, kde mohol svoje predstavy o riešeniach reálne presadiť, len dokazuje skutočnosť, že predstaviteľom súčasnej vlády je bližšie získavanie percent v prieskumoch, ako nachádzanie skutočných riešení pre Slovensko.

Demokratická strana vyzýva vládu SR, aby ešte predtým, ako vstúpia do platnosti opatrenia o zavretí gastronomických prevádzok, predložila širokej verejnosti a predovšetkým ľudom, zamestnaným v tomto sektore, reálny plán opatrení na ich odškodnenie.