Bojujme každý deň
Demokratická strana 20. augusta 2020

Bojujme každý deň

Sloboda je draho vykúpená životmi a strádaním našich blízkych. Dňa 20. augusta 1968 uprostred noci vojská Varšavskej zmluvy pod vedením Sovietskeho zväzu prekročili hranice republiky, aby sa zmocnili našej slobody. Viac ako 100 ľudí v tých dňoch zahynulo pod paľbou okupantov a pod kolesami ich tankov.

Nasledovali roky normalizácie, potierania pravdy, roky materiálnej aj morálnej biedy, perzekúcia inteligencie, hanobenie spravodlivosti a rozvrat hodnôt. Dlhých 22 rokov sme boli prerábaní na bezduché bytosti, no túžba po pravde a spravodlivosti v nás nevyhasla.

Pod totalitným komunistickým režimom bolo u nás popravených pre politické trestné činy 248 ľudí, 4 500 ďalších zomrelo vo väzení a najmenej 282 pri pokuse utiecť cez železnú oponu. Do väzenia bolo z politických dôvodov odsúdených vyše 205 000 ľudí, do táborov nútených prác bolo bez súdu zaradených asi 20 000 ľudí a do Pomocných technických práporov z politických dôvodov asi 22 000 osôb. Do zahraničia utieklo 170 938 občanov.

Myslíme na všetkých týchto ľudí, ktorí stratili svoj život, zdravie, rodinu a vlasť v boji za pravdu, spravodlivosť a slobodu. Vážme si ju a chráňme ju každý deň. Sloboda nie je samozrejmosť.