Tlačové oddelenie 21. februára 2020

Spoločné vyhlásenie predsedníctva Demokratickej strany

Predsedníctvo Demokratickej strany na svojom zasadnutí dňa 21. 2. 2020 prerokovalo situáciu vzniknutú rozdielnou interpretáciou komunikácie strany voči verejnosti po zvolaní mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. V Demokratickej strane došlo k stretu pravicových hodnôt strany a nutnosti reagovať na populistické kroky strany SMER-SD, ktorými brala za rukojemníkov najzraniteľnejšie vrstvy občanov Slovenska, dôchodcov a mladé rodiny.

Predsedníctvo plne stojí za poslancami NR SR a Demokratická strana ide jednotne a so silnou kandidátkou do volieb, posilnená zápasom o naše ideály.