Tlačové oddelenie 11. decembra 2019

DS: K zvýšeniu dane z nehnuteľností nesmie dôjsť poza chrbát Bratislavčanov

Demokratická strana má výhrady voči plánovanému zvyšovaniu dane z nehnuteľností v Bratislave bez toho, aby prebehla riadna diskusia o sociálnych a ekonomických dopadoch na občanov i firmy.

„Je nemysliteľné, aby zvyšovanie daňového zaťaženia prešlo takpovediac poza chrbát Bratislavčanov. Chceme vedieť, aký to bude mať dopad na slabšie sociálne skupiny, dôchodcov. Chceme vedieť, ako to zasiahne firmy, ktoré zamestnávajú ľudí nielen v Bratislave, ale z celého Slovenska,“ povedal volebný líder Demokratickej strany a poslanec NR SR Jozef Rajtár.

Hoci sa často operuje tvrdením, že miera zdanenia nehnuteľností na Slovensku je v porovnaní s vyspelými štátmi nízka, treba ju vnímať v kontexte celkového daňového zaťaženia, sily ekonomiky a štruktúry príjmov ľudí. „Nemôže to fungovať tak, že Európska únia zavedie environmentálne dane, lebo chce čeliť globálnemu otepľovaniu, vládna koalícia v Národnej rade zvýši zasa rôzne odvody, lebo má dieru vo verejných financiách, a miestne zastupiteľstvá zvýšia dane z nehnuteľností, lebo potrebujú viac peňazí na svoje plány. Aké bude potom celkové zaťaženie našich občanov, keď tieto autority budú zvyšovať dane a odvody nezávisle na sebe?“ pýta sa Rajtár.

Demokratická strana tvrdí, že Slovensko potrebuje nielen dlhovú brzdu, ale aj brzdu vo zvyšovaní daňovo-odvodového bremena. „Je paradoxom, že väčšiu mediálnu odozvu ako pripravované zvyšovanie dane z nehnuteľností, má zvýšenie platu primátora Matúša Valla na úroveň premiéra,“ uzavrel opozičný poslanec Jozef Rajtár.