Tlačové oddelenie 3. decembra 2019

DS: Oceníme, ak prezidentka vráti zákon o platoch niektorých ústavných činiteľov parlamentu

Poslanci NR SR za Demokratickú stranu považujú v utorok schválenú novelu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov za hlboký omyl v tej časti, ktorou parlament zakázal vykonávať prácu poslaneckého asistenta osobám, odsúdeným za úmyselný trestný čin. 

Asistent poslanca NR SR Jozefa Rajtára Filip Rybanič bol odsúdený za porušenie bankového tajomstva, ktorým sa poukázalo na čulé obchodné vzťahy bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka s Ladislavom Bašternákom, odsúdeným za daňový podvod.

„Rybanič ako zamestnanec banky bol v napätej politickej situácii vedený tými najlepšími pohnútkami ukázať občanom pravdu, čo uznal aj odvolací súd. Jeho konanie bolo vo verejnom záujme,“ uviedla poslankyňa NR SR Natália Blahová a doplnila: „Všade vo svete by bol Filip za hrdinu, u nás je odsúdený. Aby toho nebolo málo, vládni poslanci schválili novelu zákona, podľa ktorej Filip nebude môcť vykonávať prácu asistenta poslanca.“

„Sme stále krajinou, v ktorej sú prenasledovaní oznamovatelia trestných činov a skorumpovaní politici si behajú po slobode a užívajú si nakradnuté milióny,“ tvrdí volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár.

Ustanovenie predstavuje hrubý zásah do ľudských práv

Predkladateľ tohto zlého riešenia, bývalý spolupracovník ŠtB a poslanec Peter Kresák, ho zdôvodnil tým, že sa podmienkou bezúhonnosti zosúlaďujú požiadavky na výkon funkcie asistenta poslanca s požiadavkou bezúhonnosti pre štátnych zamestnancov. „Nie je to pravda ani z formálnej stránky, pretože štátnym zamestnancom sa môže stať občan odsúdený za úmyselný trestný čin, ak mu už odsúdenie bolo zahladené. Schválené ustanovenie v prípade poslaneckých asistentov s možnosťou zahladenia ich trestu vôbec nepočíta, a preto ho považujeme za hrubý zásah do ľudských práv, ktorý odporuje ústave,“ tvrdí N. Blahová.

Podľa DS je nezmyselné aj samotné tvrdenie o zosúlaďovaní požiadaviek na výkon funkcie asistenta a štátnych zamestnancov. Asistenti sú živnostníci a najíma si ich na prácu poslanec podľa svojho vlastného uváženia. Poslaneckí asistenti nevykazujú žiadne znaky štátnych zamestnancov okrem toho, že im odmenu v zmysle zákona vypláca Národná rada. Parlament však nemá nad nimi žiadnu riadiacu právomoc. Všetko je v rukách príslušného poslanca.

Demokratická strana preto veľmi ocení, ak prezidentka Zuzana Čaputová vráti novelu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.