Tlačové oddelenie 24. novembra 2019

Zdravica DS k voľbe biskupa Východného dištriktu evanjelickej cirkvi

Demokratická strana verí, že po turbulentnom období bude výsledkom aktuálnej voľby biskupa Východného dištriktu evanjelickej cirkvi osobnosť, ktorá  vráti veriacim na Slovensku pokoj, stabilitu a bude zdrojom nových nádejí a duchovnej obrody. Z evanjelickej cirkvi vzišli v dejinách Slovenska význační vzdelanci, demokratickí politici, umelci i myslitelia. V roku 1945 viedol Demokratickú stranu jeden z iniciátorov Slovenského národného povstania a evanjelický cirkevný hodnostár Ján Ursíny. Evanjelici tak prispeli k modernizácii Slovenska, k posilneniu jeho antifašistického charakteru a boli dôležitým prúdom v zápasoch o demokraciu aj v zlomovom roku 1989. Demokratická strana sa teší na nového biskupa východného dištriktu a je pripravená s ním na dialóg o veciach, ktoré Slovensko sužujú a vyžadujú spoluprácu všetkých ľudí dobrej vôle vrátane slovenských evanjelikov.