Tlačové oddelenie 5. novembra 2019

DS: Steffi mal nedoplatky v Sociálnej poisťovni, napriek tomu mu Richter dal dotácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Jána Richtera pridelilo neoprávnene štátne dotácie pre penzión Steffi, ktorý je dokázateľne prepojený na ľudí blízkych Smeru. Informujú o tom poslanci NR SR za Demokratickú stranu Jozef Rajtár a Natália Blahová.

„Občianske združenie EVITO, ktoré prevádzkuje dom hrôzy Steffi, malo nedoplatky v Sociálnej poisťovni a napriek tomu dostávalo veľké dotácie. V období rokov 2015 – 2019 išlo o sumu 716-tisíc eur. Priemerne ide takmer o 150-tisíc eur na rok,“ upozornil poslanec NR SR za Demokratickú stranu Jozef Rajtár a pokračoval: „Štedré dotácie pritom poskytovali možnosť všetky záväzky platiť načas. Zjavne sa však priateľka Viery Tomanovej Štěpánka Mádlová nepotrebuje unúvať ani so základnými náležitosťami a dovolí si ich arogantne odignorovať.“

Pritom podmienkou vyplatenia finančného príspevku pre EVITO podľa zmluvy s ministerstvom je, že prijímateľ, ktorý je poskytovateľom sociálnej služby v tomto zariadení, nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poisťovne, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; inak nárok na vyplatenie finančného príspevku na tento nasledujúci štvrťrok zaniká.
Zároveň podľa Zákona o sociálnych službách (§ 68) poskytovateľ sociálnej služby nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby, ak má nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie.

Poslankyňa Natália Blahová pripomenula, že Štěpánka Mádlová je známa už z kauzy Privilégium, keď ako šéfka tejto neziskovej organizácie napriek podlžnostiam voči Sociálnej poisťovni dostala dotáciu vo výške viac ako 66-tisíc eur. V súčasnosti jej zariadenie po kontrole ministerstva práce čelí 79 nálezom v rozpore s Ústavou SR a s viacerými zákonmi a zároveň prebieha vyšetrovanie podozrení z podvodu, sprenevery a týrania.

„Žiadame ministra práce Richtera, aby okamžite zjednal nápravu, keďže medzi jeho kľúčové kompetencie patrí zabezpečovať sociálne služby pre občanov. Takisto žiadame Nitriansky samosprávny kraj, aby prestal hrať pingpong s ostatnými štátnymi orgánmi a zabezpečil výmaz zariadenia z registra poskytovateľov sociálnych služieb,“ vyzvala poslankyňa Blahová a doplnila, že Demokratická strana má vo svojom programe rozsiahlu stať týkajúcu sa zmien v oblasti poskytovania sociálnych služieb občanom. „To, čo Smer-SD nebol schopný urobiť za celú dekádu vládnutia, treba začať okamžite riešiť. V záujme ochrany práv najslabších.“

Téme je venovaná 1. časť tlačovej besedy: