Zoznamy finančných príspevkov

 

Rok 2016

Z dôvodu zákonnej povinnosti (č. zákona 85/2005 Z.z.) zverejniť zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou ako je minimálna mzda uvádzame, že ani fyzická ani právnická osoba neprispela v r.2016 žiadnymi prostriedkami na činnosť Demokratickej strany.

 I.Q   II.Q III.Q IV.Q Celkom - zoznam_darcov_2016.pdf

Rok 2017

Z dôvodu zákonnej povinnosti (č. zákona 85/2005 Z.z.) zverejniť zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou ako je minimálna mzda uvádzame, že ani fyzická ani právnická osoba neprispela v r.2017 žiadnymi prostriedkami na činnosť Demokratickej strany.

 I.Q   II.Q III.Q IV.Q Celkom - zoznam_darcov_2017.pdf