Predstavitelia strany

Predsedníctvo strany

Predseda

Michal Kravčík

Čestný predseda

Michal Bucek

Prvý podpredseda

Erika Jankajová

Podpredseda

Peter Jurík