Predsedníctvo Demokratickej strany

Predsedníctvo Demokratickej strany od 31. 07. 2017

Predseda:

  1. Jana Teleki

Čestný predseda:

  1. Michal Bucek

Prvý podpredseda:

  1. Erika Jankajová

Podpredseda:

  1. Peter Jurík

Členovia predsedníctva:

  1. Zdeňek Dávid
  2. Igor Horňák
  3. Juraj Šváč