MUDr. Michal Bucek

Narodil sa v Brezne. Vyštudoval Všeobecné lekárstvo na LF v Bratislave.

Pracoval dlhé roky v Nemocnici FDR v Banskej Bystrici.

Žije v Bratislave.