Kontaktujte nás

 

Demokratická strana (DS)

Trnavská cesta 70

821 02 Bratislava

 

Č. registrácie MV SR: 203-006/07295

IČO: 30 866 880

DIČ: 2022363706

 

Účet: 0632136280/0900

IBAN: SK44 0900 0000 0006 3213 6280

BIC: GIBASKBX

Email: kancelaria@demokratickastrana.sk

 

Zaujíma vás viac o Demokratickej strane? Chcete sa stať podporovateľom strany alebo nám len chcete niečo odkázať?

 

Kontaktný formulár