História Demokratickej strany

1944 – 1948

Demokratická strana vznikla v septembri 1944 počas Slovenského národného povstania. Medzi jej zakladateľov patrili Ján Ursíny, Jozef Lettrich, Martin Kvetko, Fedor Hodža a Ján Lichner. Pod jej značkou sa pred voľbami 1946 zjednotili demokratické sily. Vo voľbách Demokratická strana na Slovensku zvíťazila so ziskom 62% hlasov. Nástup komunistov v roku 1948 znamenal bohužiaľ jej koniec na niekoľko desaťročí. - DS očami historika Mareka Syrného ... viac >>

 

1989 – 2006

Činnosť Demokratickej strany bola obnovená po páde komunizmu v decembri 1989. Martin Kvetko sa po návrate z exilu stal jej predsedom. Oficiálna registrácia strany prebehla 23. januára 1990. Demokratická strana získala v prvých slobodných voľbách po páde komunizmu 4,4% hlasov a 7 poslaneckých mandátov.

Vo voľbách v roku 1998 získala Slovenská demokratická kolaícia 26,33% hlasov a Demokratická strana prostredníctvom kandidátky SDK obsadila 6 poslaneckých mandátov.

V decembri 2005 bolo na mimoriadnom kongrese odsúhlasené zlúčenie strany s SDKÚ. Veľká časť členskej základne DS, ktorá so zlúčením nesúhlasila, dala bezprostredne zaregistrovať na ministerstve vnútra Demokratickú stranu Slovenska.  29. septembra v roku 2007 sa vrátila k svojmu pôvodnému názvu Demokratická strana.

Demokratická strana v ďaľšom období bola značne pasívna, jej členovia znechutení uvedenými “politickými šachmi” k čomu prispela aj opakovaná výmena predsedov strany. Jej budúcnosť zostávala neistá…

Súčasnosť

V roku 2014 sa stal predsedom strany MUDr. Michal Bucek. Nové vedenie chce uvedený stav zmeniť, aktívne sa vrátiť na politickú scénu a nadviazať na svoju úspešnú históriu v dejinách demokracie Slovenska, v ktorej hrala dôležitú úlohu.