Napísali sme

Podieľal sa na obnove krajiny, pomáhal budovať silnú občiansku stranu. V kľúčovom momente sa rozhodol správne. Tichý a nenápadný. Vtiahnutý do politického virvaru, ale pevne čeliaci okolnostiam. Nespravodlivo väznený. Právnik a politik, nositeľ Radu Ľudovíta Štúra. Čestný človek  – JUDr. Ján Kempný (1912-1997). 
22/01/2018 - 08:55
Rovnako ako pri každej inej investičnej akcii na ktorú sa poskladala celá republika, tak aj pri Vodnom diele Gabčíkovo je namieste, teraz už s primeraným časovým odstupom, predložiť verejnosti komplexnú bilanciu prínosov a strát.
17/11/2017 - 10:16
Čelní predstavitelia Francúzska, Nemecka a ďalších  európskych krajín si predčasom na pietnych stretnutiach pripomínali neslávne sté výročie celej série krvavých bitiek prvej svetovej vojny (1914-18). Vznik a genéza, tohto dnes už takmer zabudnutého konfliktu, obsahuje v sebe mnoho poučného o možných spôsoboch rozvratu vlastnej civilizácie, aj pre súčasníkov.
19/06/2017 - 18:49
Demokratická strana vyzýva svojich členov, sympatizantov a všetkých príčentných ľudí v tejto krajine aby podporili iniciatívu Slovenského ochranárskeho snemu (http://ochranari.sk/) za vyhlásenie Národného parku Podunajsko na slovenskom úseku Dunaja.
04/12/2016 - 09:27
Ohlasuje sa týmto - okruhu známeho i menej známeho človečenstva  osoba dinosaurovského typu  prežívajúca v zdraví primeranom veku (79), ale ešte stále so záujmom o všeľudské či  všespoločenské dianie doma i vo svete.
24/08/2016 - 12:50
Otázky tohto typu zaznievajú pomerne často v médiách, na odborných fórach alebo na sociálnych sieťach. Žiaľ samotní členovia vlády sa počas svojho pôsobenia zaoberajú reálnym životným prostredím iba veľmi okrajovo. Svedčí o tom aj to, že v celoštátnej predvolebnej kampani oblasť životného prostredia zďaleka nepatrí k horúcim témam o ktorých by sa vášnivo diskutovalo.
20/04/2016 - 13:29

Úvod

Kľúčoví sú občania

Napísali ste ...

Čítať viac

Politické ciele

Demokracia a prosperita.

Čítať viac

Aktuality

Témy, ktoré Vás zaujímajú.

Čítať viac

Predstavitelia strany

Sme tu pre Vás.

Čítať viac

Postavenie DS v súčastnosti

Demokratická strana (malá z pohľadu preferencií ale veľká z pohľadu tradície) opakovane deklaruje potrebu zjednotenia pravice pod jednu osvedčenú značku ako je napr. DS. Súčasne bude treba hľadať nového lídra takto vzniknutého subjektu. Rozhodne však nie zo súčasných predsedov strán, ktoré by sa takto spojili!!

Riešenie cestou pravicovej koalície tvorenej 5-6 stranami je pre občiansku pravicu pre voľby 2016 absolútne neprijateľné. Nezneisťujme pravicového voliča, ktorý by sa mal vyznať v “guláši” stredo-pravého politického spektra! Tento guláš nahráva Smeru a ako sa hovorí v kalných vodách sa výborne loví. Smer si potom ľahko “zaloví” a vyberie si z množstva nízkopercentuálnych strán, ktoré sa dostanú do parlamentu a sú ochotné pre účasť vo vláde stratiť vlastnú tvár…. Na Slovensku je to tak, za peniaze sa dá kúpiť všetko, aj svedomie.

Prečo DS? Je to strana s tradíciou, ktorá v historických voľbách po Druhej svetovej vojne tiež bola zjednocujúcim prvkom na politickej scéne Slovenska. Zvíťazila so 62 % a porazila komunistov. Je to občianska strana bez škandálov a dlhov. Značke Demokratickej strany rozumie svet od Grónska po Nový Zéland lebo na politickej mape je jasne zadefinovaná